Brainobrain Kranj

na izpituBrainobrain je program naprednega mentalnega in osebnostnega razvoja za otroke od 4. do 14. leta in ima dva osnovna cilja.

Prvi je razvijanje miselnih veščin: koncentracije, fokusa, spomina, hitrosti in točnosti, fotografskega spomina, vizualizacije, kreativnosti in izvrstnih matematičnih veščin.

Drugi cilj pa je razvijanje otrokove osebnosti v smislu odločnosti, vodstvenih veščin, samozavesti, vztrajnosti, solidarnosti in veselja. Otroci se v programu umirijo, postanejo bolj motivirani, samozavestnejši, pogumnejši, znajo si postavljati osebne cilje, razvijejo vztrajnost in vedo, da je za uresničevanje ciljev treba tudi dalj časa delati.

Osnovna metoda za razvijanje kognitivnih veščin je delo z abakusom – računalom, ki je osnovan na tehniki VAK – vizualno, avditivno in kinestetično. Ko se otroci učijo računati z računalom, pri tem sodelujeta obe možganski polovici. Za osebnostni razvoj se uporabljajo metode nevrolingvističnega programiranja, ki so prilagojene otrokom. Program dopolnjujejo tudi brain gym – možganska telovadba in ustvarjalne dejavnosti ter miselni izzivi, v katerih otroci zelo uživajo. Ker treningi delno potekajo v angleščini, se otroci mimogrede učijo tudi tega tujega jezika. 

 

Več informacij o Brainobrain lahko najdete na spletni strani Brainobrain Slovenija.