Cenik Brainobrain

Cena programa je 90 evrov na mesec oziroma za 8 polnih izvedenih ur. Posebej se plačajo še učni pripomočki za prvo stopnjo (učbenik, nahrbtnik, beležka, abakus), torej za prve tri ali štiri mesece in cena teh je 40 evrov. Cena učnega materiala za naslednje stopnje je 15 oz. 20 evrov. 

Drugi otrok iz iste družine ima 10-odstotni popust na vseh stopnjah.