OBLIKUJEMO NOVE SKUPINE

27. 10. 2016

Aktualno

VABIMO V NOVE SKUPINE BRAINOBRAINA 

brainobrain za otroke

 

Sprejmemo še kakšnega novega člana v naslednje skupine:

- ponedeljki od 17. do 19. ure (od 10 do 14 let)

- srede  od 17. do 19. ure (od 7 do 9 let)

- četrtki od 17. do 19. ure (od 6 do 7 let) 

 

Začnemo, ko se skupina napolni.