Opisi esenc

 

Repik

Cvet iskrenosti. Od navidezne harmonije k notranjemu miru. Človek v negativnem stanju repika se izogiba konfliktom, za fasado veselosti se skrivata žalost in bolečina. Učna naloga je pomiritev, sprava s senco, iskrenost, da se pokaže takšen, kot je.

Trepetlika

Cvet slutenja. Od temnih slutenj k zavestni senzibilnosti. Vodilni simptom tu so preplavljajoči nedoločni strahovi. Človek nezavedne vsebine projicira navzven, kar mu vzbuja strah. Učna naloga je tu integracija nezavednih vsebin, ozemljitev, povezanost z realnostjo, ravnotežje med dušo in razumom, razumna izraba senzibilnosti.

Bukev

Cvet tolerantnosti. Od »bolje vedeti« do »bolje razumeti«. Osnovna tema je tu tolerantnost in kritičnost, vrednotenje, ocenjevanje; sočutje in tolerantnost do sebe, drugih ljudi in situacij. Vodilni simptom je samovšečna netolerantnost. Na rešeni ravni se kaže kot enakovredno priznanje drugih in njihove drugačnosti.

Tavžentroža

Cvet služenja. Od pasivnega služenja k dejavnemu služenju. Na nerešeni ravni se človek podredi pričakovanjem drugih. Želi napraviti tako, da bo drugim prav in bi bil ljubljen in priznan. Ne zna reči ne. Na rešeni ravni pa izpolnjuje svoje življenjske naloge neodvisno od pričakovanj drugih.

Rožič

Cvet intuicije. Človek v negativnem stanju premalo zaupa  v svoje mnenje, stalno sprašuje druge za nasvet in se naivno ravna po njem. Od šibkosti razsojanja k notranji gotovosti. Na nerešeni ravni se kaže kot naivnost. Učna naloga je razviti zaupanje v lastno sposobnost presojanja, stik z notranjim glasom, oblikovanje identitete.

Češnjelika sliva

Cvet mirnosti. Od prenapetosti k sproščenosti. Vodilni simptom je tu strah pred izgubo kontrole nad svojimi čustvi jeze. Na razrešeni ravni lahko zavestno, integrirano ravnamo z rušilnimi deli v sebi.

Cvetni popek divjega kostanja

Cvet učenja. Od lahkomiselnosti do izkušenosti. Človek v nerešenem stanju divjega kostanja vedno znova dela iste napake, ker izkušenj ne predela in se iz njih ničesar ne nauči. Na razrešeni ravni pa se uči iz svojih napak, se pozorno opazuje, prepoznava avtomatične nezaželene odzive.

Cikorija

Cvet materinske ljubezni. Od zahtevajoče, pogojne ljubezni do brezpogojne. Na nerešeni ravni človek »ljubi« druge sebično in posedovalno. Daje zato, da bi dobil. Vodilni simptom je tu, da pretirano skrbi za druge, da bi jih naredil odvisne, zahteva pozornost. Na rešeni ravni daje brez zahtev.

Srobot

Cvet realnosti. Od pobega iz realnega življenja do oblikovanja realnosti. Oseba v nerešenem stanju srobota poskuša kolikor mogoče malo sodelovati v resničnem življenju in se umika v lasten domišljijski svet. Učna naloga je tu ustvariti stik s telesom, biti prisoten tukaj in zdaj.

Lesnika

Cvet čistosti. Od prisilnega reda do notranjega reda. Ljudje imajo zelo natančne predstave o tem, kakšen bi moral biti svet okoli njih, drugi ljudje, pa tudi njihovo telo in notranjost. Vse mora biti neoporečno, brez madeža, obsedeni so s čistočo.

Brest

Cvet odgovornosti. Od krize samozaupanja do zaupanja in vere vase. Na nerešeni ravni se kaže kot previsoke zahteve ega. Človek pozabi na stik navzgor zaradi težnje, da bi rešil nalogo iz lastne moči. Vodilni simptom je tu obupanost zaradi večje odgovornosti.

Encijan

Cvet vere. Od dvomov do zaupanja. Človek je skeptičen, dvomeč, pesimističen, hitro potrt. Hitro obupa zaradi ovir. Na rešeni ravni čuti prazaupanje, zaveda se smisla življenja, četudi včasih ostane skrit.

Uleks

Cvet upanja. Od vdaje do lotiti se stvari. Na nerešeni ravni se kaže kot brezup. Človek po več neuspešnih poskusih izgubi pogum. Vodilni simptom je resignacija, »meni ni več pomoči«. Na razrešeni ravni človek v sebi čuti gotovost, da Bog ne dela napak.

Jesensko resje

Cvet identitete. Od potrebnega otroka do razumevajočega odraslega. Tema je sodelovanje in sočustvovanje. Vodilni simptom pa izsiljevanje pozornosti, postavljanje v središče. Človek je popolnoma usmerjen vase, hoče samo jemati, ne da bi dajal.

Bodika

Cvet, ki odpira srce. Od trdosrčnosti do velikodušnosti. Vodilni simptom je tu zloba, nevoščljivost, ljubosumnost, maščevalnost, sovraštvo. Človek ne privošči drugim, kar njemu manjka. Na rešeni ravni se kaže kot ljubezen, stik z notranjim bistvom, povezanost z ljudmi (vsi smo eno).

Kovačnik

Cvet preteklosti. Človek ne živi v sedanjosti, hrepeni po preteklosti. Tukaj in zdaj. Na nerešeni ravni se togo identificira s preteklostjo, beži v preteklost. pomanjkljivo se zanima za sedanjost, oklepa se preteklosti. Na rešeni ravni plava s tokom življenja, je prožen, buden, ima živ stik s preteklostjo, zato da se iz izkušenj uči.

Gaber

Cvet vitalnosti. Od duševne mlahavosti do duhovne svežine. Človek je ujet v samoomejujoče predstave, izkoristi le del svojega prostora in zmožnosti. Vodilni simptom je tu duhovno-duševna utrujenost, brez veselja. Na rešeni ravni izrabi lastne možnosti, veselje in vitalnost.

Nedotika

Cvet potrpežljivosti. Človek je nepotrpežljiv, se hitro razburi in pretirano reagira. Na rešeni ravni pa potrpežljiv, pusti, da se zgodi, zna počakati, hiti počasi, razvija globino in temeljitost namesto hitrosti, notranji mir.

Macesen

Cvet samozaupanja. Od samoomejevanja do razvoja svojih sposobnosti. Človek vidi le to, kaj on ni, in ne vidi tega, kar je. Pričakuje neuspeh zaradi pomanjkljivega zaupanja. Čuti se manjvrednega. Učna naloga je tu opustiti predstave o tem, kakšni bi morali biti, vzpostavljanje zaupanja vase.

Krinkar

Cvet poguma. Od strahu pred svetom do zaupanja vanj. Človek vidi svet poln nevarnosti in ogrožajoč. Vodilni simptom je plahost, človek se vedno česa boji. Na rešeni ravni pa je pogumen, svetu se približuje z vedro mirnostjo.

Gorjušica

Cvet svetlobe. Od duševne bolečine do duševne veličine. Vzorec je nerešeni strah pred življenjem in smrtjo, ki hromi živost. Obdobja globoke žalosti pridejo in minejo brez prepoznavnega vzroka. Učna naloga je tu soočenje z nezavednimi strahovi.

Hrast

Cvet vzdržljivosti in vztrajnosti. Od borca iz dolžnosti do miroljubnega bojevnika. Človek se počuti kot pobit, izmučen borec, ki se pogumno bori naprej in se nikoli ne vda, zdržati hoče za vsako ceno. Na nerešeni ravni se kaže kot korakajoči vojak. Nenehno se bojuje proti izčrpanosti, je suženj lastne volje.

Oljka

Cvet regeneracije. Človek se počuti telesno in duševno izčrpanega, izžetega. Vsega je preveč! Kot da bi imel prazne baterije. Na rešeni ravni se kaže kot mirna moč in notranji mir. Učna naloga je stik z notranjim izvirom moči, skrbeti za mir in regeneracijo.

Bor

Cvet samosprejemanja. Od razvrednotenja sebe do samospoštovanja. Vodilni simptom tu so občutki krivde, očitki samemu sebi, samokaznovanje. Na nerešeni ravni se kaže kot »krivda zahteva kazen«, na rešeni pa »krivda zahteva odrešitev«.

Divji kostanj z rdečimi cvetovi

Cvet osamosvojitve (prerezanja popkovine). Od simbioze do samostojnosti. Kaže se v zasvojenostih, odvisnosti od odnosov,  tudi v pretirani skrbi in strahu za druge, premočna notranja povezanost z drugimi.

Popon

Cvet eskalacije pritiska. Od panike do junaštva. Na nerešeni ravni je človek odrevenel od strahu v ekstremni situaciji. Vodilni simptom je blokirana reakcija, panika. Na razrešeni ravni se kaže kot neustrašnost, živa, hitra in ustrezna reakcija, pri kateri se prebudijo nadčloveške moči, junaštvo, pomiritev med krizo.

Studenčnica

Cvet gibkosti, pretočnosti. Od samodiscipliniranja do pozornosti do sebe.  Človek je pretrd do samega sebe, ima stroge, toge nadzore, zatira svoje vitalne potrebe. Vodilni simptom je zatiranje veselja do življenja. Na rešeni ravni se kaže kot naravna, sproščena samodisciplina.

Mešič

Cvet ravnotežja. Od notranje razdvojenosti do notranje skladnosti.Človek je neodločen, omahujoč, nestanoviten, mnenja in razpoloženja se neprestano menjavajo.Na nerešeni ravni zavrača odločanje. Ne more se odločiti med dvema možnostma.

Betlehemska zvezda

Cvet tolažbe. Od pretresa do ponovne postavitve. Na nerešeni ravni se kaže kot duhovno-duševno stanje omamljenja. Poškodba, ki jo je povzročil pretres, ni bila predelana, zamračenost. Vodilni simptom je tiha, hromeča skrb po šoku, na tolažbo se ne odziva.

Pravi kostanj

Cvet odrešitve. Skozi noč k luči. Človek čuti notranjo brezizhodnost, meni, da je dosegel mejo tistega, kar človek prenese. Na nerešeni ravni se kaže kot »moj Bog, zakaj si me zapustil«, obup v najgloblji krizi. Najgloblji obup in brezup po junaškem boju. Na razrešeni ravni se kaže kot rojstvo luči v najtemnejši noči.

Sporiš

Cvet navdušenja. Od izboljševalca sveta do nosilca svetlobe. Človek v slepi pretirani vnemi, zavzemanju za dobro stvar uničuje svoje moči, je razdražljiv do fanatičen. Pretirano uporablja svojo moč volje, da bi druge prepričal o neki ideji. Na rešeni ravni se kaže kot ravnotežje med delovanjem in dopuščanjem, da se zgodi.

Vinska trta

Cvet avtoritete. Voditi in slediti. Človek hoče uveljaviti svojo voljo. Je častihlepen in dominanten. Zlorabi vodstvene kvalitete za razvoj lastne moči in zatira druge. Na razrešeni ravni se kaže kot služeča avtoriteta.

Oreh

Cvet izpolnitve, uresničitve. Od pustiti se vplivati do notranje skladnosti. Človek se pusti vznemiriti, dostopen je vplivom in omahljiv v odločilnih obdobjih novega začetka v življenju. To je cvet, ki omogoča prodor, kadar človek obtiči ali ima težavo narediti zadnji, dokončni korak.

Močvirska grebenika

Cvet komunikacije. Človek je ponosno zadržan, odmakne se zaradi občutka superiornosti. Tema je tukaj bližina-odmaknjenost. Na nerešeni ravni se kaže kot osamitev v slonokoščenem stolpu. S tem se odmakne od svojih čustev in občutkov. Prefinjena odmaknjenost navzven in od lastnega čustvovanja.

Divji kostanj z belimi cvetovi

Cvet mišljenja. Od miselnega vrtiljaka do notranjega miru in notranje tišine.Človeku misli nenehno krožijo po glavi, ne more se jih znebiti. Kot da bi imel v glavi dvorano,  v kateri odmeva. Temu se pridružita še glavobol in nespečnost.

Divji oves (stoklasa)

Cvet poklicanosti. Človek ima nejasne predstave o cilju, notranje je nezadovoljen, ne najde svoje življenjske naloge. Običajno se ne more odločiti med mnogimi možnostmi, razdrobljeno zapravlja svoje moči. Na rešeni ravni zna uporabiti svoje številne talente za izpolnitev svoje življenjske naloge.

Divja vrtnica (šipek)

Cvet veselja do življenja. Od odpovedovanja do zavzetosti. Človek je notranje otopel, apatičen, notranje kapitulira. Življenju reče »ne«, če niso izpolnjeni njegovi pogoji. Notranje se umakne življenju. To je neke vrste pasivni odpor do življenja.

Vrba

Cvet usode. Od jeze nad usodo do odgovornosti. Človek je zagrenjen, poln mržnje, jeze, počuti se kot žrtev usode. Projicira krivdo in odgovornost navzven, prepira se s svojo usodo. Na rešeni ravni pa prožno in gibko ravna s sporočili usode, pomiri se z usodo.

Rešilno zdravilo (betlehemska zvezda proti strahu in omotici, popon proti grozi  in občutku panike, nedotika proti stresu in napetosti, češnjelika sliva proti strahu, da bomo izgubili nadzor, srobot proti težnji, da bi izgubili zavest)