Pomoč Bachovih kapljic, Založba Ara, Ljubljana: 2014

Pomoč Bachovih kapljicZdravljenje z Bachovimi cvetnimi esencami pomeni predvsem študij in zrenje vase ter poglabljanje v težave drugih ljudi in njihova čustvena stanja. Ob tem da zdravi, je ta metoda tudi zelo »prizemljen« način pogleda vase in samospoznavanja. Kajti če ne poznaš svojih čustev, občutkov in motivov – kaj sploh veš o sebi? Samo z meditacijo do tega védenja ne moremo priti. Bachova cvetna terapija pa ne omogoča samo spoznavanja in samospoznavanja, pač pa tudi preobrazbo neželenih čustvenih stanj v želena, zato da lahko gremo v življenju naprej kot boljši in bolj ozaveščeni ljudje. Omogoča nam uresničevati tisto, kar nas učijo stari in novi modreci: Spoznaj sebe! Če hočeš spreminjati svet – začni pri sebi! Vsi, ki jih na tej naši poti srečamo, so naši učitelji. In ni se nam treba ukvarjati z njimi – le s sabo.

Ko se zrenju vase s pomočjo Bachovih esenc posvečamo že nekaj časa, ugotovimo, da je prav zares v vsakem od nas, tudi v nas!, vseh tistih 38 čustvenih stanj, o katerih nam govori Edward Bach. In da smo vsi, tudi mi!, samo ljudje na neki poti in da si lahko med seboj pri tej hoji skozi življenje učinkovito pomagamo.

O tem nam pričajo tudi življenjske zgodbe, objavljene v knjigi. Kako lahko nekdo, ki se je vse življenje soočal z občutki popolne zapuščenosti in zlorabe, spet najde v sebi občutenje varnosti na tem svetu in utemeljenega zaupanja  v dobro. Govorijo tudi o navdušenju nekoga, ki je ob srečanju z Bachovimi esencami svoj prej povsem razumski svet obogatil s čustvenim. Kot da bi samo čakal, kdaj končno bo lahko tudi on – čutil! Ter o paru, ki mu je s pomočjo esenc uspelo poglobiti medsebojni odnos in razumevanje. Ali o ženski, ki je prehodila dolgo pot, da je prišla v stik z večno žalostjo v sebi in šele nato lahko začutila tudi radost in veselje do življenja. O moškem, ki je vedno gledal v druge in v njihovih očeh iskal priznanje in potrditev sebe. Potem pa je ob jemanju esenc v njem rasla samozavest in občutek notranjega prav. Tudi o mladi ženski, ki se je začela izvijati iz pogubne nezdrave simbioze s svojimi starši. Ter o moškem, ki je videl nepravilnosti in nepravičnosti tega sveta, potem pa se je zrelo zazrl vase in oboje – svet in sebe – začel sprejemati takšna, kot sta.