Program seminarja Bachove cvetne terapije

Bachova cvetna terapijaProgram seminarja Bachova cvetna terapija obsega 20 ur, izvaja se enkrat tedensko po tri andragoške ure. Vključuje 6 srečanj + eno v naravi. Vsak udeleženec prejme pisno gradivo, kjer so opisani učinki esenc in pripadajoča čustvena stanja – njihov nerazrešeni in razrešeni vidik oz. stanje. Vsak udeleženec prejme tudi stekleničke in drug material za pripravo osebnih mešanic – po potrebi oziroma po raziskovalnem navdihu. Seminar je izkustvene narave, saj je lastna izkušnja najučinkovitejši način učenja glede delovanja Bachovih cvetov – tudi dr. Bach sam je vsakič šel skozi proces rastline.

Delo bo potekalo v obliki predavanja, pogovora v skupini in dela v parih. Udeleženci bodo sami jemali določene esence (po lastnem izboru) doma in se pri tem učili samoopazovanja in opazovanja procesa, skozi katerega bodo šli. Ob tem bodo opazovali tudi druge, njihove težave in razmišljali o pomoči z Bachovimi kapljicami.

Udeleženke/udeleženci bodo spoznali osnove Bachove cvetne terapije, osnove diagnosticiranja čustvenih stanj in priprave cvetnih mešanic. Spoznali bodo različne vidike Bachove cvetne terapije – poleg cvetnih mešanic tudi zdravljenje z zgodbami in zdravljenje z glasbo za Bachove cvetove. Seznanili se bodo z nekaterimi intuitivnimi metodami izbora esenc. Seznanili se bodo z metodami priprave matičnih tinktur, ki so osnova za pripravo koncentratov esenc.

Pridobljeno znanje jim bo omogočilo, da bodo v nadaljevanju lahko preskušali in pripravljali mešanice cvetnih esenc zase in za svoje bližnje ter hkrati pomagali tudi rastlinam in živalim. 

Teme, s katerimi se boste seznanili na seminarju: kaj je Bachova cvetna terapija, kdo je bil Edward Bach in njegovo duhovno sporočilo. Vseh 38 esenc, rešilno zdravilo in pripadajoča čustvena stanja. Bachova za otroke in mladostnike, pri nosečnicah in pri porodu. Pomoč rastlinam in živalim. Kako postavljamo diagnozo? Mesto Bachove cvetne terapije v zdravilstvu na Slovenskem. Kako izdelamo matično tinkturo.

Cena seminarja je 190 evrov in vključuje pisno gradivo ter material za izdelavo osebnih mešanic ter steklenično matične tinkture.