Mentalni, socialni in čustveni razvoj

Pri brainobrainu dajemo poudarek obojemu: tako razvoju možganov kot tudi razvoju otrokove osebnosti. Poznamo več vrst inteligence, v ospredju sodobnega šolskega izobraževanja je matematično-logična. Razvijamo torej kognitivne sposobnosti, pa tudi socialne veščine. Otroci, ki obiskujejo program Brainobrain, se večinoma pokažejo tudi kot dobri vodje, vendar ni cilj, da bi spodbujali razvoj takšne osebnosti. Učimo jih predvsem kritičnega razmišljanja. V programu se naučijo spoznati in prepoznati v sebi, kaj si želijo in kakšno pot in načine ubrati, da bodo svoj cilj dosegli. Cilj v odnosu do ljudi  pa je drugje: razvijati empatijo, sposobnost vživljanja v drugega.