S pomočjo treh čutil

Verjetno si nekdo težko predstavlja, kako s pomočjo preprostega računala razvijati ustvarjalnost, inovativnost in desno plat možganov. Kako torej to poteka? To dosežemo s tako imenovano metodo učenja VAK, kar je kratica za vizualno, avdio- in kinestetično učenje. Otroci skozi vse tri kanale hkrati prejemajo informacije. To pomeni tako, da gledajo v svoj abakus (vizualni del), premikajo kroglice (kinestetika) in hkrati izgovarjajo magične besede (slušni del). Magične besede se izgovarjajo v angleščini, po vsem svetu je tako. Ne prevajajo jih nikjer, preprosto zaradi tega, ker bi potem izgubile spevnost in bi šle težje v uho. Ko otroci delajo na računalu in jih izgovarjajo, morajo biti popolnoma skoncentrirani – zdaj in tukaj. Kot vemo, se nam predvsem odraslim dogaja, da se nekaj pogovarjamo in vmes že naprej razmišljamo druge stvari. Magične besede povedo, kaj naj otrok naredi. Ko otrok na tabli vidi število 2, jo prepozna leva polovica možganov. Ko dela z abakusom, vidi kroglice. To sliko pa prepozna njegova desna polovica možganov. Informacija torej že potuje iz leve v desno hemisfero.  Potem izračuna in na tablo napišemo rezultat, ki je v obliki števila. Tako informacija spet potuje v levo stran. Obe možganski polovici sta stalno vključeni, ker informacije preskakujejo z leve na desno in nazaj in ustvarjajo se nove možganske povezave.