V ospredju so vrednote

Nevrolingvistično programiranje raziskuje povezavo med našimi mislimi, govorico telesa in našim obnašanjem. Pri brainobrainu so tehnike NLP posebej določene za vsako stopnjo in pri oblikovanju programa je sodelovala ena od vodilnih evropskih, pa tudi svetovnih trenerk NLP Sue Knight. Ključno vlogo pri razvoju osebnosti otroka igrajo vrednote. Vendar teh vrednot trenerji Brainobraina ne »vcepljajo« otrokom, pač pa jih dosežejo »po ovinku«, prek idola, ki si ga otroci sami izberejo.  »Na prvi stopnji s tehnikami NLP gradimo osebnost s pomočjo idola. V skupini pogledajo življenje tega idola, ugotavljajo, kaj so njegove vrednote, kaj idol v življenju počne, katerim ciljem sledi. Otroci se pri tem lahko izrazijo na različne načine, napišejo pesmico ali kaj drugega o njem, zaigrajo skeč ali igro iz dela njegovega življenja. Na koncu otroka trener pripelje do tega, da si izbere eno od vrednot, ki jih njegov idol pooseblja, in je temu otroku najbližja. To ga spodbudi, da to vrednoto prenese v svoje življenje že takoj oziroma tisti trenutek.

Učna ura na vsaki stopnji se začne tako, da na tablo napišejo neki izrek. Na primer: Be the change you want to see in the world. (Bodi sprememba,  ki jo želiš videti v svetu.) Ali pa« If you want a good friend, be one. A good friendship is a gift. (Če želiš dobrega prijatelja, bodi ti nekomu dober prijatelj. Prijateljstvo je darilo.) Eden od izrekov gre takole: »Pay attention when someone is talking to you. It shows your respect. (Poslušaj, ko ti nekdo nekaj govori. S tem mu pokažeš svoje spoštovanje.) Drugi izrek pa na primer tako: Always look for excellence in others. Everyone has some excellence. (V drugih išči njihovo najboljše. Vsakdo nosi v sebi odličnost.) S temi izreki se pri otrocih prav tako spodbudita razmišljanje in debata. Običajno se izkaže, da en izrek vsak od otrok dojame drugače. 

BRAINOBRAIN SLOVENIJA